Album Art
New Sampalla Competition

Jagdish Jagdish Cassette Company

127 Likes

Teri Dasi Tanney Pukarey

Suresh Neniyo

00:08:44.43

Kittey Suntta Ho Tey

Suresh Neniyo

00:09:20.59

Mat Kar Aagey Ka Khyal

Ranbir Singh Badvasania

00:06:08.43

Karke Dil Mein

Ranbir Singh Badvasania

00:04:59.57

Patra Khol Batta Dada

Rakesh

00:07:27.43

Piya Mere Challa Kargaya

Rakesh

00:07:03.16

Aaja Ney Tu Nand Ke Dularey

Rajender Kharkiya

00:08:46.16

Bath Ja Kutti

Subhash

00:06:26.04

Mere Kab Aogey Piya

Rajender Kharkiya

00:07:34.87

Kissa Gol Gol Mu Tera

Satte Farmaniya

00:06:02.45

Mera Yanna Sa Ballam

Om Prakash

00:07:16.01

Thodey Se Din Hai

Bau

00:07:26.64

Chander Ma Si Piyari Lagey

Bau

00:07:40.36

Kathi Ho Key

Pale Ram

00:08:58.54

Lajja Sahit Kdey Ke

Pale Ram

00:08:58.51

Chutkalla Mahaveer Guddu

Mahabir Gudu

00:03:32.66

Na Haal Sunaya - Ya Chanderkiran

Rakesh, Satte Farmaniya

00:19:25.14

Ya Chadro Hui Jawan - Anderi Raat

Rakesh, Satte Farmaniya

00:16:12.25

Chutkalla Mahaveer Guddu 2

Mahabir Gudu

00:05:59.44

Jo Kehdi Thi Rang - Biyabaan Mein

Rakesh, Ranbir Singh Badvasania

00:19:17.80

Jo Beti Taney Chatri - Mata Ne Ba

Rajender Kharkiya

00:11:03.14

Naina Mein Tey - Naukar Alla Farj

Bau, Pale Ram

00:18:47.58

Anand Hon Lagey Kaya - Bhup Singh

Bau, Pale Ram

00:13:40.27

New Tere Ange Roona - Dhokya De K

Rakesh, Ranbir Singh Badvasania

00:16:56.48

Chutkalla

00:01:37.41