Album Art
Raswadi Haryanvi

MAX Max Cassette Industries

145 Likes

Be Mata Ke Lekhya Aage

Rajender Kharkiya

00:09:45.56

Bhabhi Ke Bola Ki

Rajender Kharkiya

00:06:58.27

Mratu Ke Din Tere Aage

Rajender Kharkiya

00:09:29.29

Kiska Jikar Kare

Rajender Kharkiya

00:05:00.30

Muskil Paar Pade

Rajender Kharkiya

00:08:42.00

Sis Bandani Gad Bundi Ke

Rajender Kharkiya

00:06:59.74

Padmavat Teri Shaan Dekh Ke

Rajender Kharkiya

00:07:25.52

Samajhdar Bhi Murakh Ko

Rajender Kharkiya

00:09:18.84