Album Art
Lakhmi Chand Ki Hit Raagniyan

Maina Haryana Cassette Industries

569 Likes

Mein Ke Ujaadoo

Rajender Kharkiya

00:07:35.86

Kunye Pe

Rajender Kharkiya

00:06:24.68

Jaat Ki Banjaran

Rajender Kharkiya

00:07:00.91

Choghrade Te Baag Hra

Rajender Kharkiya

00:08:33.07

O Naye Naath

Rajender Kharkiya

00:06:04.25

Teri Jhaki Ke Mha

Rajender Kharkiya

00:07:03.84

Dhore Aali

Rajender Kharkiya

00:08:00.63

Mein Teri

Rajender Kharkiya

00:07:56.73

Dhuni Pe

Rajender Kharkiya

00:06:41.29

Tinoo Prani Bike

Rajender Kharkiya

00:07:36.18

Mere Kahe Tai

Rajender Kharkiya

00:06:12.19

Aankh Khol Ke

Rajender Kharkiya

00:08:59.48

Kaan Pad Liye

Rajender Kharkiya

00:08:29.94

Ley Ke De Ke

Rajender Kharkiya

00:07:34.71

Bhase Jnana

Rajender Kharkiya

00:08:24.89

Phaad Lifafa

Rajender Kharkiya

00:04:57.46

Bhaai Re Mere

Rajender Kharkiya

00:05:45.60

Tere Chadti

Rajender Kharkiya

00:09:28.01

Kar Ke Pyaar

Rajender Kharkiya

00:08:25.18

K Margaat Kaa

Rajender Kharkiya

00:05:01.98

Baba Ji Bholi Bhali

Rajender Kharkiya

00:08:48.20

Bistar Bandh Chaal

Rajender Kharkiya

00:07:58.67

Khon Thi Ya

Rajender Kharkiya

00:04:18.74

Teri Jhaki Ke Mha

Rajender Kharkiya

00:06:22.04

Mein Tere Bhabhi

Ranbir Singh Badvasania

00:09:59.90

Bir Supaater

Ranbir Singh Badvasania

00:07:47.64

Jhule Gaayi

Ranbir Singh Badvasania

00:07:56.87

Mein Bhi Tere

Ranbir Singh Badvasania

00:04:22.06

Dheak Jmana

Ranbir Singh Badvasania

00:12:31.75

Kuve Pe

Ranbir Singh Badvasania

00:05:35.33

Tera Puranmal Badmas

Ranbir Singh Badvasania

00:07:58.09

Jaimal Baithya

Ranbir Singh Badvasania

00:07:00.75

Talay Khdiya

Ranbir Singh Badvasania

00:08:30.67

Tu Ho Jaga

Ranbir Singh Badvasania

00:04:50.19

Tera Amar

Ranbir Singh Badvasania

00:05:28.99

Judi Landon

Ranbir Singh Badvasania

00:06:51.82

Bole Suna

Ranbir Singh Badvasania

00:05:47.79

Itne Sun K

Ranbir Singh Badvasania

00:07:18.52

Mansaa Mal

Ranbir Singh Badvasania

00:09:12.65

Jahaaj Ke Mha Bath

Ranbir Singh Badvasania

00:06:52.79

Aati Jaati Police

Ranbir Singh Badvasania

00:09:04.03

Tu Pativarta Sahi

Ranbir Singh Badvasania

00:05:01.51

Rani Ke Boojhe Mere Man

Ranbir Singh Badvasania

00:05:59.92

Aakhree Do Bol

Ranbir Singh Badvasania

00:06:49.60

Ghadi Naa Beetee Na

Ranbir Singh Badvasania

00:06:45.26

Kon Thi Wa

Ranbir Singh Badvasania

00:06:35.34

Laal Salwaar

Ranbir Singh Badvasania

00:08:19.33

Bukey Waali

Ranbir Singh Badvasania

00:05:49.05

Naa Maa Ka

Ranbir Singh Badvasania

00:10:37.83

Nyare Nyare

Ranbir Singh Badvasania

00:05:43.93

Chohgarde Te Bheel

Ranbir Singh Badvasania

00:06:33.87

Khon Kade Te

Ranbir Singh Badvasania

00:08:31.79

Lakh Rupai Ki Saadi

Ranbir Singh Badvasania

00:13:09.73

Subha Ka Bachpan

Ranbir Singh Badvasania

00:06:58.93

Chandergupt Iklota Beta

Ranbir Singh Badvasania

00:10:58.23

Bhaai Re Mere Laad

Ranbir Singh Badvasania

00:07:42.18

Mahari Brodhi

Ranbir Singh Badvasania

00:08:41.30

Bharat Maa Ke Poot

Ranbir Singh Badvasania

00:09:07.11

Ke Bol Bhartar Tere Te

Ranbir Singh Badvasania

00:11:19.34

Mera Saasu Sbha

Ranbir Singh Badvasania

00:08:22.47