Album Art
Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 61)

Jagdish Jagdish Cassette Company

357 Likes

Karkey Ghal Tapati

Pale Ram

00:08:45.74

Aatti Jaati Police

Pale Ram

00:00:24.35

Jahaj Rok Ley Soudagar

Pale Ram

00:12:28.72

Bir Mard Hum Do Balak

Pale Ram

00:08:36.39

Alah Tey Hum Adna Ho Gai

Pale Ram

00:09:31.51

Ke Bhujhogy Dard Marjki

Pale Ram

00:10:01.47

Ke Bhujogey Baat Rehan

Pale Ram

00:07:45.58

Naha Dho Ke Sir Karvaley

Pale Ram

00:10:56.17

Gharshi Ki

Pale Ram

00:10:51.15

Bera Na Choro Ya Gaddi

Ranbir Singh Badvasania

00:05:29.43

Kad Ki Rukey De Ri

Ranbir Singh Badvasania

00:07:51.25

Ke Supney Ka Zikar Karo

Ranbir Singh Badvasania

00:07:37.35

Tadkey Dega Ramji

Ranbir Singh Badvasania

00:07:57.75

Kutta Maar Banjara Roya

Rajkishan Agwanpuria

00:09:03.43

Le Ke De Dey Karkey Khaley

Baali Sharma

00:09:44.65

Dekha Jagat Mein Bandey

Baali Sharma

00:09:45.72

Menke Maniya Saas Ki

Baali Sharma

00:07:50.00

Ras Bin Isk Isk Bin

Baali Sharma

00:07:38.16

Banni Banni Key Sab

Baali Sharma

00:09:34.43

Maat Pita Aur Bhai Bandu

Baali Sharma

00:07:09.35

Saat Rehaniya Sang Ke

Baali Sharma

00:08:14.94

Adhi Umar Baap Key Kho

Baali Sharma

00:08:22.20

Aaj Raat Ka Jikar

Baali Sharma

00:07:36.12

Gin Ke De Lie Bool

Baali Sharma

00:04:19.16

Ke Baata Ka Jikar

Baali Sharma

00:07:35.89

Ke Supey Ka Jikar

Baali Sharma

00:07:25.49

Ho Ra Su Bimaar Sakhi

Baali Sharma

00:08:28.71

Keh Jaat Tey Mein Doom

Baali Sharma

00:07:07.81

Istey Sutharey Aur

Bau

00:07:59.14

Meri Tabyat Dhatti Datti Konya

Bau

00:11:27.02

Kali Pilli Raat Andheri

Bau

00:11:52.41

Saas Jalli Ney Ghar Tey Kadda

Bau

00:08:01.54

Raat Anderi Girti Padti

Bau

00:08:38.27

Bura Maan Chahe Bhalla Maan

Bau

00:09:08.57

Ke Supney Terajikar Karu

Satte Farmaniya

00:08:11.81

Barah Maheney Varat Karu

Satte Farmaniya

00:08:13.58

Adhi Raat Shikhar

Satte Farmaniya

00:09:41.09

Hey Patti Mera Dehradn

Satte Farmaniya

00:03:33.03

Perdesi Lagya Saal Dusara

Satte Farmaniya

00:08:12.64

Bhart Desh Hamarey Ki

Pale Ram

00:07:46.65

Balidaan Huai Desh

Pale Ram

00:08:38.66

Dek Lo Hu Koi Karam Gat Niyari

Pale Ram

00:06:44.61