Album Art
Haryanavi Competiton Part 6 (Vol. 127)

Sonotone Sonotone Electronics Pvt. Ltd.

164 Likes

Banaya Sapaela Badalya Banaa

Karam Pal Sharma

0:5:55

Bathjaa Kuti Mein

Karam Pal Sharma

0:5:25

Ganga Ji Ke Kholyan Mein

Karam Pal Sharma

0:6:34

Haan Dekha Chandkiran Ka Mahal

Karam Pal Sharma

0:9:38

Ke Bujhaga Maali Ke

Karam Pal Sharma

0:8:20

Ke Karan Tha Samajh Seki

Karam Pal Sharma

0:6:18

Ooth Kadhya Ho Ranjhe Paali

Karam Pal Sharma

0:8:30

Uski Hoja Rolaa Mat Kar

Karam Pal Sharma

0:7:58