Album Art
Kissa Pingla Bhartari - Part 3

Sonotek Sonotek Cassette Company

76 Likes

Teere Bin Mnay Aaj Tlk

Karam Pal Sharma

0:8:28

Gane Din Jiu Tay

Karam Pal Sharma

0:8:48

Bhup Bhrthari

Karam Pal Sharma

0:7:43

Pati Kimay Jan

Karam Pal Sharma

0:4:20

Pati Kimay Jan-02

Karam Pal Sharma

0:2:55

Ke Bolu Bhartar

Karam Pal Sharma

0:7:56

Kisne Dekhya Surg

Karam Pal Sharma

0:8:52

Rajpat Tali Kunjee

Karam Pal Sharma

0:8:58