Album Art
Kissa Pingla Bhartari - Part 2

Sonotek Sonotek Cassette Company

54 Likes

Vikrm Nay Tu Ke Smjay

Karam Pal Sharma

0:6:52

Gai Jvanee Aaya Budapa

Karam Pal Sharma

0:9:1

Teeri Bdmashi Dekh Li

Karam Pal Sharma

0:8:37

Vikrm Pura Nem Drm

Karam Pal Sharma

0:4:17

Vikrm Pura Nem Drm-02

Karam Pal Sharma

0:4:33

Meeri Aankhya Aage Tay

Karam Pal Sharma

0:7:36

Aaj Ka Bolya Yad Rakhiye

Karam Pal Sharma

0:7:8

Lakh Vrsh Tak

Karam Pal Sharma

0:8:39