Album Art
Kissa Subhash Chander Bose Part 1 (Vol. 1)

Sonotone Sonotone Electronics Pvt. Ltd.

106 Likes

Bose Ishi Saadi Layade

Karam Pal Sharma

0:8:17

Chappa Or Chatera Chappa

Karam Pal Sharma

0:7:34

Jaal Saaj Aangraej Uut

Karam Pal Sharma

0:7:28

Katan Maran Te Sayaar

Karam Pal Sharma

0:0:0

Dhokha Dae Ke Pardesi

Karam Pal Sharma

0:7:22

Ghaddi Na Beeti Na Pal Gujrya

Karam Pal Sharma

0:7:35

Hum Baat Dekh Ke Haare

Karam Pal Sharma

0:6:29

Baimaan Phirangi Pakistan

Karam Pal Sharma

0:6:56