Album Art
New Bahadurgarh Competition

Jagdish Jagdish Cassette Company

123 Likes

Tu Kiyo Na Chutti Aye

Ranbir Singh Badvasania

0:8:53

Aaya Tha Mein Pad Key

Narender Daangi

0:5:48

Mat Ghabrai Sayam

Rakesh

0:6:56

In Bagadiya Ke Meley Mein

Baali Sharma

0:7:8

Dei Dhaam Puj Liye

Master Satbir Singh

0:10:6

Merey Bhai Ki Susrad

Sunil

0:10:25

Chalti Ho Li Kutch Na Bolli

Satte Farmaniya

0:7:55

Chutkalla

0:1:57

Pata Ney Sukhavey ( Kad Ki Rukey De ) ( Rangkaat )

Baali Sharma, Ranbir Singh Badvasania

0:15:58

Re Bhabhi Mein ( Meri Sun Ley Naa ) ( Rangkaat )

Baali Sharma, Ranbir Singh Badvasania

0:11:25

Merey Jigar Mein ( Mata Neyb Banva ) ( Rangkaat )

Ranbir Singh Badvasania, Sunil

0:20:41

Chutkalla

0:3:6

Biya Shadhi Ki,manney Patta Nahi

Master Satbir Singh, Pale Ram

0:20:58

Ralmil Ke Tijan Mein ( Talla Janane ) ( Rangkaat )

Master Satbir Singh, Pale Ram

0:23:23

Sakhi Udhana Peharna ( Jahaj Ke Maa ) ( Rangkaat )

Master Satbir Singh, Pale Ram

0:13:44