Album Art
Haryanavi Competition Part 1 (Vol. 121)

Sonotone Sonotone Electronics Pvt. Ltd.

598 Likes

Bhala Re Bistar Par Te

Karam Pal Sharma

0:7:15

Chogarde Ne Dekhe Tha

Karam Pal Sharma

0:5:6

Damyanti Tu Pihar Digar Ja

Karam Pal Sharma

0:6:10

Ek Be Rani Gadda Thuvade

Karam Pal Sharma

0:7:2

Jo Kahdi Thi Rang Mahal Mein

Karam Pal Sharma

0:7:9

Meri Daya Le Liye Ri Tera

Karam Pal Sharma

0:7:13

Padmavat Gori Dekh Samane

Karam Pal Sharma

0:7:50

Tera Puranmal Badmas

Karam Pal Sharma

0:6:3

Teri Tayas Pitas Kathi

Karam Pal Sharma

0:5:35