Album Art
Kissa Leelo Chaman

NA NA

154 Likes

Kaksha Me Lilo

Rajender Kharkiya

0:7:39

Kare Pram Kee

Rajender Kharkiya, Sarita Chaodhary

0:7:17

Teri Shan Dekh Ke

Rajender Kharkiya

0:6:41

Duniya Me

Rajender Kharkiya, Sarita Chaodhary

0:6:47

Khada Paas Kaon

Sarita Chaodhary

0:7:18

Meri Ladali

Sarita Chaodhary

0:6:26

Jodi Ka

Rajender Kharkiya

0:5:56

Kyo Kar Taim

Rajender Kharkiya

0:6:56

Sachi Sach Bata

Rajender Kharkiya

0:7:60

Chahiye Phis

Rajender Kharkiya

0:6:32

Aadhi Rat

Rajender Kharkiya

0:7:59

Lilo Jamana

Rajender Kharkiya, Veerpal Kharkiya

0:6:26

Gaya Keet Chhor

Rajender Kharkiya

0:5:23

Bhul Gaya

Veerpal Kharkiya

0:6:22

Har Ke Aage

Veerpal Kharkiya

0:9:6

Ieed Ka Chand

Rajender Kharkiya

0:7:16