Album Art
Haryanavi Competiton Part 7 (Vol. 129)

Sonotone Sonotone Electronics Pvt. Ltd.

215 Likes

Baag Janana Hukam Nahi Se

Karam Pal Sharma

0:8:8

Bahya Shadi Ki Nahi

Karam Pal Sharma

0:4:39

Bijaa JaaKe Laya De Ne

Karam Pal Sharma

0:6:8

Daan Poun Kherche Khaye Bin

Karam Pal Sharma

0:7:23

Hey Shri Krishan Murari

Karam Pal Sharma

0:6:37

Kaun Nagar Ghar Gaam Tera

Karam Pal Sharma

0:6:6

Laade Daag Poot Apne Ke

Karam Pal Sharma

0:6:41

Ladungi Na Bheedungi

Karam Pal Sharma

0:5:43

Lajja Sahit Pakar Ke Vastar

Karam Pal Sharma

0:7:37