Hat Ja Damche Aali

Chandra Kiran

00:01:33.10

Hey Bebe Eb Ke Karun

Chandra Kiran

00:05:56.09

Kisa Khil Ra Phool Hajara

Chandra Kiran

00:04:43.99

Kite Joge Chode Konya

Chandra Kiran

00:06:14.30

Savan Ka Mahina 2

Chandra Kiran

00:01:55.58

Savan Ka Mahina

Chandra Kiran

00:04:34.56

Chora Gaya Kaam Te

Muklava

0:5:41

Ek Bidi Baechan Aali

Muklava

0:6:25

Jija Aave Muklave Ki Raat

Muklava

0:5:49

Kar Mahenat Din Raat

Muklava

0:10:50

Mein Morni Banjaun

Muklava

0:4:30

Mera Bahya Karvade Bhabi Ri

Muklava

0:5:38