Ya Umar Se Khalen Khan Ki

Chand Chakori

0:7:20

So So Man Ke Bol

Lambardaar

0:5:20

Mere Peechae Peechae

Mahara Pihar Sansara

0:6:25

Pandit Ji Dekho Haath

Mahara Pihar Sansara

0:5:46