Ek Tuti Si Gaadi Le Li

Kissa Narsi Ka Bhaat Part 2

0:8:35

Gaushala Mein Thahra Diye

Kissa Narsi Ka Bhaat Part 2

0:8:1

Dekh Ke Gher Magan Man Hoge

Kissa Narsi Ka Bhaat Part 2

0:6:45

Jyada Garam Neer Nai Ke

Kissa Narsi Ka Bhaat Part 2

0:6:40

Harnandi Ki Nanad Kahan

Kissa Narsi Ka Bhaat Part 2

0:7:28

Outha Kolda Kahan Lagi

Kissa Narsi Ka Bhaat Part 2

0:7:58

Aabhi Aade Te Chaalya Ja

Kissa Narsi Ka Bhaat Part 2

0:6:52

Laen Bhagat Ki Maer Aao

Kissa Narsi Ka Bhaat Part 2

0:7:24