Berak Ke Mha

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:08:21.05

Karke Ghaal Tadapti

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:06:45.16

Ghari Na Bete Na Pal

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:07:35.71

Mne Gin K De Liye

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:06:15.51

Beshrmi Chhagi Sare Ke

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:06:09.19

Tote Ke Mha Dukhi

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:10:47.58

Ke Supna Tera Jikar Karo

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:07:40.25

Border Uper Yaad Karu

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:08:09.06

Sili-sili Bal Chale

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:09:29.68

Chutti Key Din Purey

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:09:49.75

Mein Teri Gail Chalungi Ho

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:09:11.21

Tu Manney Chod Ki

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:07:48.74

Dukh Malik Ney Gera

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:06:28.05

Sar Me Bhadak Aankh Me Pani

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:08:35.68

Chakwa Chakwi Sune Bolte

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:07:48.74

Aadhi Rat Parinde Bole Va

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:10:49.59

Ek Raat Ke Bichadan Te Ye Pakshi

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:09:25.86

Gahari Chinta Hoi Gat Me

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:09:08.57

Nash Karan Ne Aan Badi Mhare

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:07:33.43

Saat Rehniya Sang Ke

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:07:00.44

Suti Uth K Dekhen Lagi

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:07:21.97

Maa Mama Ke Mat Galiye

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:08:04.08

Mele Ki Main Shar Kara De

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:07:48.74

Dhokha Dek Pardeshi Ne Datana Na

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:12:57.17

Dukhyaare Ki Tari Sahra Me

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:08:56.16

Chod Ne Dhukh Ne Rah Sukh Me

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:07:17.47

Diya Gad Sabh Me Bans

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:06:23.03

Bina Bap Ka Beta Suna

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:09:40.88

Hat Ja Sanpan Kali Nagan

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:08:13.24

Bhaiya Ki Su Chhede Matna

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:10:00.40

Gadi Me Beth Li Pyari

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:08:28.42

Jab Somwati Ne Dharm

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:07:48.51

Mudhe Pard Pard Goli Mare

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:08:44.72

Sat Ki Dori Man Kapti Se

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:08:17.32

Ke Supane Ka Gikar Kru

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:04:11.09

Bach Ke Gormint Ka Taar

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:05:37.55

Terey Pita Ki Galti

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:05:05.68

Mein Dkhiya Narri Su

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:06:15.54

Sristi Ke Adheen

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:07:51.14

Ke Supney Ka Jikar Karo Mota

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:08:06.56

Pardesa Mein Jaso Goui

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:07:27.92

Jai Hotti Jaan Meri Rey

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:12:57.69

Jail Ke Ander

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:09:46.76

Mujko Bhi Badnaam Kiya

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:06:00.28

Amb Pitah Aur Amlli Mata

Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagni (Vol 60)

00:12:04.53