Bharat Ka Kissan Dhukhi

Zamane Ki Chaal

0:9:32

Bharu Jagat Ka Pet

Zamane Ki Chaal

0:6:23

Dharti Mare Tisai

Zamane Ki Chaal

0:9:1

Hoya Uwak Berojgar

Zamane Ki Chaal

0:7:50

Jhar Jhar Kisan Ka

Zamane Ki Chaal

0:8:33

Maa Bapa Ke Mare Badh

Zamane Ki Chaal

0:9:27

Sone Aale Jag Ja

Zamane Ki Chaal

0:9:23