Ghoor Ghoor Kyon Dekh Re

Chail Gabharu

0:0:0

Ho Meri Chann Paheli

Chail Gabharu

0:3:58

Ke Sochae Aur Ke Banjya

Chail Gabharu

0:4:5

Mera Daaman Dharya Hey Ri

Chail Gabharu

0:5:35

Sheeli Sheeli Baal Aai

Chail Gabharu

0:6:46

Tu Mahalan Ki Rahaney Aali

Chail Gabharu

0:5:45

Tu Rohtak Ki Revari

Chail Gabharu

0:4:25