Piya Maney Chod Ki ( Yaad Satavey ) ( Rangkaat )

Tikari Bahadurgarh Competition

0:17:51

Patla Dupatta Tera Muh

Tikari Bahadurgarh Competition

0:8:0

Patya Ney Sukhavey

Tikari Bahadurgarh Competition

0:3:47