Hum Thare Sa Kaun Janaeti - Part 1

Hum Thare Sa Kaun Janaeti (Mahabir Gudu)

0:30:29

Hum Thare Sa Kaun Janaeti - Part 2

Hum Thare Sa Kaun Janaeti (Mahabir Gudu)

0:28:52

Bus Ki Bhari Bhid Mein

Tikari Bahadurgarh Competition

0:8:20

Biya Gaam Aley Tey Karugi

Tikari Bahadurgarh Competition

0:10:47

Merey Nachdi Dey Khulgey

Tikari Bahadurgarh Competition

0:3:7

Mein Kad Ki Siti Maru

Tikari Bahadurgarh Competition

0:5:48